Globální živý webinář 20. října Čekáme, až se připojíte!

Celosvětový živý webinář 20thříjen Těším se, až se připojíte!

Biologie érybude hostit globální živý webinář dne 20thříjna 2022 16:00 (GMT +08:00).Webinář bude hovořit o časném, rychlém a cenově dostupném diagnostickém řešení pro kryptokokózu a další invazivní houbová onemocnění.

Kryptokokóza je invazivní plísňová infekce způsobená komplexem druhů Cryptococcus (Cryptococcus neoformans a Cryptococcus gattii).Infekcí jsou nejvíce ohroženi jedinci s narušenou imunitou zprostředkovanou buňkami.Cryptosporidium je jednou z nejčastějších oportunních infekcí u lidí s AIDS a má významný každoroční výskyt v Africe.Detekce kryptokokového antigenu (CrAg) v lidském séru a CSF byla široce využívána s extrémně vysokou citlivostí a specificitou.

FungiXpert® Kryptokoková kapsulární polysacharidová detekce K-set (Lateral Flow Assay)se používá pro kvalitativní nebo semikvantitativní detekci kryptokokového kapsulárního polysacharidového antigenu v séru nebo CSF.Kvantitativní výsledky lze poskytnout pomocíimunochromatografické analyzátory.Chcete-li získat další informace, připojte se k webináři.

webinář-培训会议6

Čas odeslání: 14. října 2022